10 nghệ sĩ chuyên đóng vai phản diện hễ khán giả nhìn là thấy ghét

Vì đóng vai kẻ xấu, Kim Oanh bị ‘ghét lây’, Danh Thái bị mắng chửi là du côn còn Nguyễn Hải đau đầu khi con bị bạn bè xa lánh…