3.000 loài rắn cả châu lục nhưng mới đây là 10 loài lớn nhất thế giới

Với sự đa dạng về hình dạng và kích thước, rắn có hơn 3.000 loài sinh sống ở khắp các châu lục. Dưới đây là 10 loài rắn lớn nhất thế giới hiện nay.

1. Trăn Anaconda xanh: chiều dài 8,8 m, khối lượng lên đến 227 kg.
1. Trăn Anaconda xanh: chiều dài 8,8 m, khối lượng lên đến 227 kg.
2. Trăn Miến Điện: chiều dài 5,74 m, khối lượng 182,8 kg.
2. Trăn Miến Điện: chiều dài 5,74 m, khối lượng 182,8 kg.
3. Trăn gấm: chiều dài 10 m, khối lượng 158 kg.
3. Trăn gấm: chiều dài 10 m, khối lượng 158 kg.
4. Trăn đá châu Phi: chiều dài 7,5 m, khối lượng 113 kg.
4. Trăn đá châu Phi: chiều dài 7,5 m, khối lượng 113 kg.
5. Trăn Ấn Độ: chiều dài 6,4 m, khối lượng 91 kg.
5. Trăn Ấn Độ: chiều dài 6,4 m, khối lượng 91 kg.
6. Trăn Amethystine: chiều dài 5 m, khối lượng 91 kg.
6. Trăn Amethystine: chiều dài 5 m, khối lượng 91 kg.

7. Trăn xiết mồi: chiều dài4,3 m, khối lượng45 kg.

8. Trăn Anaconda vàng: Chiều dài tới 4,6 m,khối lượng 30-40kg.

9. Trăn Anaconda đốm đen: chiều dài 3 m, khối lượng 30 kg.
9. Trăn Anaconda đốm đen: chiều dài 3 m, khối lượng 30 kg.

10. Trăn Papuan:chiều dài 4,39 m, khối lượng 22,5 kg.