30 tuổi, Mai Phương Thúy giàu cỡ nào, tiền kiếm từ đâu?

(Dân Việt) – Ở tuổi 30, người đẹp dường như có tất cả trong tay, chỉ thiếu một tấm chồng.