4 ngân hàng tham gia dự án hỗ trợ lãi vay

UBND TP.HCM vừa chỉ định 4 ngân hàng tham gia dự án hỗ trợ lãi vay nhằm khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM từ 2018 – 2020 theo cơ chế đặc thù. Đó là Ngân hàng NNPTNT chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM. Lãi suất tính hỗ trợ lãi vay bằng lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng nói trên và cộng thêm 2%/năm.

Theo thông tin từ Sở NNPTNT TP.HCM, chính sách này sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm phát (bao gồm đóng mới, thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV và từ 90 CV đến 400CV); thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống, sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận.

Thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp là một trong những đề án được TP.HCM chấp nhận hỗ trợ lãi vay cho nông dân. Ảnh: H.V
Thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp là một trong những đề án được TP.HCM chấp nhận hỗ trợ lãi vay cho nông dân. Ảnh: H.V

Mức hỗ trợ lãi vay từ ngân sách thành phố hỗ trợ 100%. Đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo nếu vay từ Quỹ giảm nghèo của thành phố ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm.

Cụ thể, đầu tư sản xuất hoa, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên và đảm bảo vệ sinh môi trường, bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước Kênh Đông) được hỗ trợ 80% lãi suất. Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác; ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái được hỗ trợ 60% lãi suất (hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% lãi suất).

Thời hạn hỗ trợ có thểkéo dài từ 6 tháng đến không quá 36 tháng.