5 năm thực hiện Nghị quyết 25: Công tác dân vận gắn với mô hình thiết thực

Chiều 23.7, trong khuôn khổ Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15 khoá VI, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Chiều 23.7, trong khuôn khổ Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15 khoá VI, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tạo chuyển biến tích cực

Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết 25, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Thị Hồng Lý cho biết: Quán triệt quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ; là tổ chức chính trị của giai cấp ND, các cấp Hội đã phát huy dân chủ, làm tốt chức năng đại diện cho hội viên, ND trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, ND. Công tác vận động ND được các cấp Hội thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả. Đáng chú ý, phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp Hội triển khai sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của ND, với các mô hình cụ thể thiết thực, phù hợp với đời sống, lao động và sản xuất của hội viên, ND. Tiêu biểu như: Mô hình “Con đường mang tên Hội ND”, “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Chi hội xanh, sạch, đẹp”…

Sau trình bày của Phó Chủ tich Nguyễn Hồng Lý, các đại biểu tham gia đã đóng góp nhiều ý kiến về Dự thảo báo cáo. Ảnh: Đàm Duy
Sau trình bày của Phó Chủ tich Nguyễn Hồng Lý, các đại biểu tham gia đã đóng góp nhiều ý kiến về Dự thảo báo cáo. Ảnh: Đàm Duy

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 25, các cấp Hội NDVN đã quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ hội; đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên ND về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh – Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 25 của các cấp Hội NDVN trong 5 năm qua. Theo ông Hà Ngọc Anh, Hội NDVN đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ hội các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. “Căn cứ vào 4 mục tiêu, 5 quan điểm của Nghị quyết 25, Hội NDVN đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với hoạt động công tác hội và phong trào ND phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể ở địa phương. Đáng chú ý, phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp Hội triển khai một cách sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với các mô hình cụ thể thiết thực” – Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh.

7 nhiệm vụ trọng tâm

Việc Hội ND kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân đã giúp nông dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giúp việc vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội đạt hiệu quả. Trong 5 năm các cấp Hội đã kết nạp được gần 2 triệu hội viên mới, đưa số hội viên của cả nước lên trên 10 triệu hội viên”.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý

Các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết 25 của BCH T.Ư Đảng tại địa phương; đồng thời nêu những kinh nghiệm và phương hướng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25.

Thời gian tới, T.Ư Hội NDVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tăng cường vận dụng, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm và những giải pháp cơ bản đã nêu trong Nghị quyết 25-NQ/TW vào việc xác định chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội ND các cấp trên cả 3 lĩnh vực: Xây dựng Hội; tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước của ND; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội tăng cường vai trò đại diện cho giai cấp ND tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng tại khu vực nông thôn; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội theo hướng thiết thực, gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, ND; đổi mới hình thức tập hợp ND; xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng…

Đồng chí Hà Ngọc Anh cũng đề nghị Hội NDVN cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, các cấp Hội NDVN tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 25. Thứ 2, các cấp Hội NDVN cần bám sát vào chức năng của Hội và bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ND để phản ánh trung thực ý kiến người dân với Đảng. Thứ 3: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy quyền và lợi ích của ND để thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội. Thứ 4: Phải thường xuyên xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, trong đó chú tập trung nâng cao thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị…