Bắc Kạn: Gắn "sao" cho hàng chục sản phẩm OCOP độc đáo

Ngày 16/12, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2018 (Chương trình OCOP) và triển khai kế hoạch năm 2019.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, Chương trình OCOP là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế. Các sản phẩm tạo ra từ chương trình có sự khác biệt mang đặc thù gắn với nét truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng có của mỗi địa phương.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến.
Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều các sản phẩm đặc sản như: Gạo bào thai, gạo nếp nương, miến dong, cam, quýt, bí xanh thơm, rượu men lá, Na no Curcumin nghệ… Đây là những sản phẩm của tỉnh có thể phát triển để tạo thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh và có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Chính vì vậy trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện nội dung đề án sâu, rộng trên địa bàn cả tỉnh. Tỉnh đã tổ chức điều tra thống kê các sản phẩm truyền thống trên địa bàn để xây dựng cơ sở dữ liệu thực hiện đề án, theo thống kêcó 124 sản phẩm lợi thế thuộc 5 nhóm sản phẩm theo Chương trình OCOP; các sản phẩm này thuộc 114 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Kết hợp lồng ghép tuyên truyền và tập huấn cho các cấp cán bộ, nhân dân, tổ chức kinh tế; kết quả đã có 76 sản phẩm thuộc 56 tổ chức kinh tế đăng ký tham gia và qua kết quả đánh giá đến nay đã có 37 sản phẩm đạt 3 sao trở lên theo bộ tiêu chí (trong đó có 5 sản phẩm 4 sao và 32 sản phẩm 3 sao). Đây là một kết quả đánh khích lệ trong quá trình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP - BK 2018.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP – BK 2018.

Tuy nhiên do là Chương trình mới nên các cấp, ngành tỉnh Bắc Kạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, hệ thống văn bản hướng dẫn từ trung ương chưa đầy đủ do vậy việc triển khai ở các địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động.

Người dân, tổ chức kinh tế phần lớn xuất phát điểm là người nông dân, trình độ còn hạn chế do vậy việc tiếp cận công nghệ và cải tiến, áp dụng công nghệ còn yếu. Việc lồng ghép các nguồn kinh phí cho các hoạt động của đề án còn nhiều khó khăn, kinh phí từ ngân sách địa phương bố trí cho các hoạt động còn hạn chế…

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận sản phẩm cho 4 tổ chức kinh tế với 5 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2018; trao giấy chứng nhận sản phẩm cho 30 tổ chức kinh tế với 33 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP đạt 3 sao; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tổ chức có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực vào chương trình năm 2018.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm cho 30 tổ chức kinh tế với 33 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP năm 2018.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm cho 30 tổ chức kinh tế với 33 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP năm 2018.

Trong năm 2019, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu sẽ hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy 10 cho đến 15 tổ chức kinh tế tham gia đề án. Nâng cấp các sản phẩm đã tham gia năm 2018 lên thêm sao, cụ thể có 16 sản phẩm năm 2018 đạt 3 sao lên 4 sao; 4 sản phẩm 4 sao lên 5 sao và 6 sản phẩm 2 sao lên 3 sao. Tiếp tục hoàn thiện 31 sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn chưa được tham gia đánh giá năm 2018 tham gia năm 2019; tiếp tục phát triển thêm 30 sản phẩm mới trong năm 2019…

Bắc Kạn cùng với các tỉnh, thành trên cả nước đang triển khai “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm”, giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình OCOP) theo Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 5/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương trình này có nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ và khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ… tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đặc trưng, có lợi thế tại mỗi địa phương.