Bạn gái Cường Đô La, Lê Kiều Như sẵn sàng n..ude vẽ body painting

(Dân Việt) – Nhiều mỹ nhân khác như Khánh Thi, Nga Tây cũng từng làm mẫu vẽ body painting.