“Bệ phóng” giúp hội viên thoát nghèo

Là một trong những nội dung lớn trong chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thành phố được các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm; góp phần giúp nông dân phát triển sản xuất…

Vốn Quỹ HTND tăng trưởng hàng năm

Ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó Chủ tịch Hội ND TP.Cần Thơ, Trưởng Ban điều hành Quỹ HTND cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Thành ủy Cần Thơ thực hiện Đề án 61 của Ban Bí thư về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp NDVN giai đoạn 2010 – 2020”, những năm qua Hội ND thành phố đã chủ trì tham mưu với cấp ủy, phối hợp với cấp chính quyền đẩy mạnh phát triển Quỹ HTND.

Qua đó, nguồn Quỹ HTND tăng trưởng hàng năm. Nguồn vốn ngân sách thành phố cấp mỗi năm đều tăng, từ 2 tỷ đồng năm 2016, đến năm 2018 số ngân sách cấp bổ sung đã tăng lên 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn T.Ư ủy thác cho địa phương là 5,7 tỷ đồng; nguồn vốn từ ngân sách quận, huyện cấp bổ sung tăng trưởng quỹ và nguồn vốn các cấp Hội vận động ủng hộ là 7,7 tỷ đồng.

Ban điều hành Quỹ HTND TP.Cần Thơ đi khảo sát dự án trồng nấm rơm ở quận Bình Thủy. ảnh: HỒNG CẨM
Ban điều hành Quỹ HTND TP.Cần Thơ đi khảo sát dự án trồng nấm rơm ở quận Bình Thủy. ảnh: HỒNG CẨM

Để đồng vốn Quỹ HTND phát huy hiệu quả, hàng tháng, hàng quý, các cấp Hội ND TP.Cần Thơ đều kiểm tra, xem xét việc sử dụng nguồn vốn có đúng mục đích, đạt hiệu quả hay không. Sau một năm hoặc giữa kỳ vay vốn, các nhóm hộ sơ kết đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thông qua mô hình sản xuất.

“Đến nay, việc thực hiện quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND của TP.Cần Thơ đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân” – ông Nguyễn Sơn Tùng khẳng định.

Những mô hình điển hình

Nhờ sự góp sức của nguồn vốn Quỹ HTND, trên địa bàn Cần Thơ đã có nhiều dự án sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho hội viên, nông dân, thu hút nông dân vào tổ chức Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Điển hình là dự án “Trồng dưa hấu” tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (được triển khai tháng 6.2016). Ông Huỳnh Văn Việt – chủ nhiệm dự án cho biết: Quỹ HTND hỗ trợ dự án “Trồng dưa hấu” 500 triệu đồng, cho 14 hộ vay, canh tác với diện tích 9,7ha. Sau 1 năm, các hộ đã trồng được 4 vụ, năng suất 30 tấn/ha, tổng sản lượng trên 1.164 tấn, tổng doanh thu của dự án đạt gần 4,7 tỷ đồng. Trừ chi phí, các hộ lãi trên 2,7 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Ông Lê Bá Phước – Chủ tịch Hội ND TP.Cần Thơ cho biết: “Trong năm 2018, Hội sẽ đẩy mạnh kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, tham mưu quận, huyện phân bổ kinh phí ngân sách bổ sung Quỹ HTND; tổ chức vận động tăng trưởng Quỹ HTND đạt 100% cơ sở Hội…”.