Bộ Quốc phòng công khai quỹ đất trong sân bay Tân Sơn Nhất

 Sáng 8/8, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng: Bàn giao 1.500 ha đất quốc phòng cho 13 sân bay

Không ký mới hợp đồng cho thuê trong Tân Sơn Nhất

Về phương án sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thượng tướng Trần Đơn khẳng định, Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất chủ trương đồng ý cho tiếp tục thực hiện các phương án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, song phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng quy hoạch và các quy định của TP.HCM.

Vị trí khu đất quốc phòng đã và dự kiến bàn giao cho TP.HCM, Bộ Giao thông vận tải (Chụp lại từ tài liệu tại hội nghị)
Vị trí khu đất quốc phòng đã và dự kiến bàn giao cho TP.HCM, Bộ Giao thông vận tải (Chụp lại từ tài liệu tại hội nghị)

Bộ Quốc phòng có chủ trương tuyệt đối không được ký kết mới các hợp đồng cho thuê trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để tập trung quy hoạch lại.

“Đây là quyết tâm cao của Quân ủy Trung ương. Các dự án không có chủ trương thì phải tập trung thu hồi”, thứ trưởng BQP nhấn mạnh

Ngoài ra, đối với các điểm đất đơn vị đã ký hợp đồng với diện tích nhỏ, không kinh doanh kho hàng, có hiệu quả kinh tế, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, công tác quản lý chặt chẽ, cho phép giữ nguyên hiện trạng sử dụng và sẵn sàng thu hồi ngay khi có yêu cầu, nhưng phải kiểm tra chấn chỉnh lại, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, của Bộ Quốc phòng và TP.HCM.

Điểm nào hết hợp đồng thì thu hồi, theo lộ trình tiến tới chấm dứt các hợp đồng cho thuê đối với các điểm đất dịch tích nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp.

Riêng về dự án sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, Bộ Quốc phòng đã kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng, khi có quyết định của Thủ tướng sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

Văn Bình