Cẩm Phả đón tin vui từ Thủ tướng: Công nhận hoàn thành xây dựng NTM

TP.Cẩm Phả trở thành địa phương thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ngày 15/6, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Cẩm Phả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến đã trao Bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho TP.Cầm Phả. (Ảnh: QMG)
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến đã trao Bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho TP.Cầm Phả. (Ảnh: QMG)
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại TP.Cẩm Phả. (Ảnh: QMG)
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại TP.Cẩm Phả. (Ảnh: QMG)

Năm 2011, khi bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 xã Dương Huy, Cộng Hòa và Cẩm Hải của TP.Cẩm Phả có xuất phát điểm thấp, đạt bình quân 8/19 tiêu chí và 22/39 chỉ tiêu.Đến năm 2018, toàn bộ các tiêu chí và chỉ tiêu của chương trình xây dựng NTM đã được cả 3 địa phương này cơ bản hoàn thành, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo 3 xã.

Từ những kết quả trên, ngày 11/4/2019, Chính phủ đã có Quyết định số 407/QĐ-TTg công nhận TP.Cẩm Phả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiếnđã trao Bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho Cầm Phả.

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh nói chung, TP.Cẩm Phả nói riêng. (Ảnh: QMG)
Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh nói chung, TP.Cẩm Phả nói riêng. (Ảnh: QMG)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiếnnhấn mạnh, đây mới chỉ là thành quả cơ bản, ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững của Chính phủ. Mục tiêu tiếp tục không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được đặt ra.

Vì vậy, trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn TP.Cẩm Phả tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân, gắn xây dựng NTM với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục chỉ đạo các địa phương chú trọng nâng chất các tiêu chí sau đạt chuẩn; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: QMG)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: QMG)

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã khẳng định: Bộ mặt nông thônở tỉnh có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng hoàn thiện, đã xác định được sản phẩm chủ lực địa phương, cấp tỉnh, sản phẩm định hướng quốc gia…, góp phần cải thiện tinh thần đời sống nhân dân khu vực nông thông, thu hẹp khoảng cách thành thị – nông thôn… tất cả đó là thành quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NMT đem lại.

Sự kiện TP.Cẩm Phả đón nhận Bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vừa là vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm. Để đạt được những thành tựu mới, ông Đặng Huy Hậuyêu cầu TP.Cẩm Phả tiếp tục xác định NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; tiếp tục đầu tư cho sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ; quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp xây dựng NTM; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trao thưởng số tiền 3 tỷ đồng cho 3 địa phương của TP.Cẩm Phả hoàn thành xây dựng NTM. (Ảnh: QMG)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trao thưởng số tiền 3 tỷ đồng cho 3 địa phương của TP.Cẩm Phả hoàn thành xây dựng NTM. (Ảnh: QMG)

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao thưởng số tiền 3 tỷ đồng cho 3 địa phương của TP.Cẩm Phả hoàn thành xây dựng NTM, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại TP.Cẩm Phả.