Cần Giờ: Tổ hợp tác vẫn còn “lép vế”, chưa được "tỏa sáng"

Ông Lê Văn Được – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 14 HTX. Riêng trong năm 2017, đã có 3 HTX đã được thành lập mới. Trong 14 HTX nói trên có 5 HTX hoạt động có hiệu quả. Tổng thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX từ 3,5 – 4 triệu đồng/tháng.

Toàn huyện cũng có 78 tổ hợp tác (THT) với hơn 720 thành viên, trong đó có 68 THT sản xuất nông nghiệp với trên 944ha, 10 tổ THT đánh bắt thủy sản xa bờ với 51 tàu. Tuy nhiên, theo đánh giá, hoạt động của các THT chưa thật sự hiệu quả, so với HTX, mối quan hệ giữa các tổ viên trong loại hình THT còn rất lỏng lẻo, đơn điệu. Nguyên nhân là do phần lớn tổ viên THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và đánh bắt thủy sản, do đó mùa vụ và tính chất công việc không thường xuyên, các tổ viên chỉ chú tâm vào sản xuất.

Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động riêng lẻ, chưa phát huy được thế mạnh của loại hình kinh tế hợp tác. Ảnh: K.H
Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động riêng lẻ, chưa phát huy được thế mạnh của loại hình kinh tế hợp tác. Ảnh: K.H

Hoạt động của các THT chủ yếu là trao đổi, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ môi trường sản xuất, sản xuất cùng thời vụ, lựa chọn và thả nuôi cùng một nguồn giống, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm…

Do vậy, THT chưa thực sự phát huy được sức mạnh của từng tổ viên và sức mạnh của kinh tế tập thể, chưa hình thành được chuỗi liên hết trong sản xuất, cung ứng các dịch vụ đầu vào, đầu ra. Ban điều hành cũng chưa xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh…

Ông Lê Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cũng chia sẻ, kinh tế tập thể đóng góp vai trò quan trọng trong xây dựng NTM. Nông dân hiện nay không thể hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn lẻ mà phải là thành viên của một HTX, THT để cùng phát triển. Do đó, ngay đầu năm 2018, huyện Cần Giờ sẽ khảo sát, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động của từng THT. Từ đó, hỗ trợ xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của từng đơn vị.