Cần Thơ: Giá cá linh đầu mùa lũ tăng cao tới 180.000 đồng/ký

Hiện cá linh đầu mùa lũ bán tại vùng nước nổi đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp dao động từ 40.000– 60.000 đồng/kg. Giá cá linh tại Cần Thơ, tăng lên 180.000 đồng/kg.

Năm naylũ về tại ĐBSCL lớn, sớm hơn dự báo, người dân vùng đầu nguồn gặp nhiều khó khăn trong việc gặt lúa chạy lũ, nhưng bên cạnh đó, hàng ngàn người dân ĐBSCL cũng tìm được sinh kế trong mùa nước nổi.

Người dân thường dùng lưới đánh bắt, đẩy côn bắt các loại cá đồng hoặc đặt trúm bắt lươn… Bình quân mỗi người dân đánh bắt thủy sản mỗi ngày có thể thu nhập từ 300.000-500.000 đồng.

Giăng lưới, đặt trúm bắt cá linh, các loại cá đồng là sinh kế của hàng ngàn người dân trong mùa nước nổi
Giăng lưới, đặt trúm bắt cá linh, các loại cá đồng là sinh kế của hàng ngàn người dân trong mùa nước nổi

Đáng chú ý, năm nay ở các tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp xuất hiện mô hình vỗ béo cá linh.

Cụ thể nhiều người mua cá linh non, sau đó thả vào ruộng cùng với ít cá giống rồi bao lưới để nuôi cá linh lớn hơn.

Cá linh được xem là "đặc sản" mùa nước nổi của ĐBSCL
Cá linh được xem là “đặc sản” mùa nước nổi của ĐBSCL

Có mô hình “vỗ béo cá linh” sau 15 ngày, người nuôi đạt lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng.