"Chết thèm" dâu da đỏ rực chi chít quả trên cao nguyên của lão nông

Trái dâu đỏ ở cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) được mùa, người dân tất bật thu hoạch, bán 20.000 đồng một kg.

Clip:”Chết thèm” dâu da đỏ rực chi chít quả trên cao nguyên của lão nông