"Chị dâu Võ Tòng" đáp trả khi được mời đi tiếp rượu khiến 3 mỹ nữ này phải kiêng nể

(Dân Việt) – Nhờ câu nói này, Ôn Bích Hà khiến những kẻ môi giới không dám mở lời lần 2 với cô.