Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Chưa được tăng giá nước sinh hoạt nông thôn

Sau khi nghe ý kiến về dự thảo Quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường kết luận: Chưa điều chỉnh giá nước sinh hoạt nông thôn tại Diễn Châu, Yên Thành và Hưng Nguyên.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 500 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn cung cấp cho hơn 79.163 hộ dân, đang hoạt động với tổng công suất thiết kế là 52.715 m3/ngày đêm tại 16 huyện.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu, đang được giao tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng một số trạm cấp nước sinh hoạt tập trung tại 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên.

Đơn giá nước sạch nông thôn do các trạm cấp nước trực thuộc Trung tâm áp dụng trên cơ sở khung giá tại Quyết định giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chủ yếu là giá thỏa thuận giữa địa phương, người dân và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh này.

Cụ thể: Hưng Nguyên, giá nước sạch là7.200 đồng/m3; các huyện Diễn Châu, Yên Thành có giá nước sạchlà 6.100 đồng/m3.

Dự thảo đưa ragiá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận hành và khai thác tại 3 huyệntrên là 6.600 đồng/m3.

Liên quan tới dự thảo,dự thảo, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu -Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Chỉ nên làm khung, tổng thể cho vùng nông thôn chứ không dừng lại ở việc chỉ xây dựng giácho từng doanh nghiệp. Không nên chạy theo doanh nghiệp trong vấn đề quy định giá nước sạch.

Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh này nêu quan điểm:Các huyện (thuộc tỉnh Nghệ An) đều đã có nhà máy nước nhưng đều chưa có quy định giá. Ở nông thôn, đường nhánh dài, đầu tư, hao hụt lớn cần khảo sát kỹ, không nên chỉ tính riêng cho mìnhTrung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngành Công thương tỉnh này cũng đưa quan điểm: Nghệ An, có 500 công trình nước sạch nông thôn nhưng dự thảo chỉ đề cập giải quyết về mức giá nước sạch cho mộtđơn vị là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôntại 3 huyện Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên là không hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận, quy định giá nước cho vùng nông thôn nhằmtiến tới xã hội hóa đầu tư công trình nước sạch đảm bảo quyền lợi babên: người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Dự thảo mới chỉ quy định cho khu vực nông thôn của mộtđơn vị quản lý là chưa hợp lý. UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, có công văn yêu cầu các đơn vị cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh này xây dựng giá nước sạch trình UBND tỉnh trong kỳ họp tháng 6 tới.