Chủ tịch và Phó chủ tịch Quảng Nam bị cảnh cáo

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn là nghiêm trọng.

Trong hai ngày 24 và 25/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 21 và 22 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban.

Tại đây, cơ quan kiểm tra đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại Kỳ họp 20 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: QH
Ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: QH

Theo đó, cơ quan kiểm tra thấy rằng, việc kiểm điểm tại các tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch; các cán bộ nêu trên đã nghiêm túc kiểm điểm và cho rằng những vi phạm, khuyết điểm mà Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại kỳ họp 20 là khách quan, chính xác, đã chỉ ra bài học sâu sắc cho mỗi cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, đơn vị mình.

Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng, đề nghị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông này; những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn là nghiêm trọng, vì vậy Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn.

Từ trái qua: Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 
Từ trái qua: Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 

Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ I; kết quả giám sát việc kiểm điểm của Ban cán sự đảng các bộ: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và sự cố môi trường biển tại Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn xem xét kết quả giám sát đối với Thường trực Thành ủy và Bí thư Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả giám sát Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, dự án đầu tư; xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4.

Qua kiểm tra, giám sát các nội dung nêu trên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tập thể, cá nhân có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Tại kỳ họp, cơ quan Kiểm tra trung ương cũng xem xét, giải quyết tố cáo một trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp thuộc thẩm quyền Ban bí thư; xem xét báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và một số cá nhân.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan này trong công tác phòng, chống tham nhũng để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.