Chuyện lạ: Nhặt rác bẩn nuôi loài ruồi đẻ ra thứ trứng "vàng"

Gần 2 năm qua, ông Dương Hữu Thoại (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã tìm tòi, nghiên cứu nuôi ruồi lính đen rất thành công.