Clip: Có gì bên trong trang trại nuôi gà tự động lớn nhất Việt Nam?

Gà được cho ăn uống, lấy trứng theo dây chuyền tự động trong trang trại hơn một triệu con ở Bình Dương.

Clip: Có gì bên trong trang trại nuôi gà tự động lớn nhất Việt Nam?