Clip: "Đột nhập" trang trại gà chọi tiền tỷ lớn nhất nhì Thủ đô

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội hiện có một trang trại gà chọi rộng hơn 1.000 m2, giá trị lên đến tiền tỷ.

Clip: Trang trại gà chọi tiền tỷ giữa lòng Hà Nội.