Clip: "Thánh nữ cover" bị chê hát live dở là ai?

Trong những video cover đăng trên mạng, Hương Ly được yêu mến nhờ giọng hát dày, nội lực. Tuy nhiên, trong video hát live, cô lộ nhiều nhược điểm như chất giọng run, nhiều lúc bị chênh, phô.

Clip: “Thánh nữ cover” Hương Ly là ai?