Cuộc sống của bộ lạc nguyên thủy còn sót lại trên thế giới

Những gì đang diễn ra hàng ngày tại bộ lạc này chính là thế giới thu nhỏ của hàng triệu năm về trước.

browser not support iframe.

VietNamNet TV