Đại hội Hội ND tỉnh Lai Châu: Tập trung giúp dân tăng thu nhập

Hôm qua, 10.8, tại Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh Lai Châu đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Khắc Chử – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và ông Lương Quốc Đoàn- Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ngành, đoàn thể và 381 đại biểu đại diện cho gần 64.000 cán bộ, hội viên, ND trong toàn tỉnh.

Tập trung mục tiêu giảm nghèo, làm giàu

Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lai Châu khóa IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Phong
Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lai Châu khóa IX nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Phong
Đại hội đã tiến hành bầu 35 đồng chí vào BCH Hội ND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại hội nghị lần thứ nhất của BCH, ông Mùa A Trừ được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Lò Văn Sơn, bà Hoàng Thị Nguyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Hội ND tỉnh khóa VIII trình tại đại hội nêu rõ, 5 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Lai Châu đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu trong công tác Hội và phong trào ND; góp phần tham gia thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững ở một trong những tỉnh khó khăn nhất của khu vực Tây Bắc.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội ND tỉnh Lai Châu đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội VIII đề ra, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, ND. Trong nhiệm kỳ, Hội ND tỉnh đã kết nạp mới hơn 8.000 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 64.000 người.

Ông Mùa A Trừ – Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu cho biết, trong 5 năm qua, Hội ND các cấp Lai Châu đã gắn công tác tuyên truyền, vận động với hoạt động hỗ trợ hội viên, ND phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và làm giàu.

Năm 2017, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 3.600 hộ đạt “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Các hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động nông thôn; giúp đỡ 2.000 hộ về cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất…

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động của các cấp Hội, hội viên, ND đã tích cực tực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, ND đã hiến 250.000m2 đất; góp trên 170.000 ngày công. Các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp tư vấn trên 5.000 lượt lao động và giới thiệu việc làm cho 653 lao động; Hội ND các cấp ủy thác với Ngân hàng CSXH, tín chấp với Ngân hàng NNPTNT giúp cho hàng chục ngàn hộ hội viên, ND vay trên 700 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo. Quỹ Hỗ trợ ND do Hội ND tỉnh đang quản lý đạt quy mô hơn 28,6 tỷ đồng, giải ngân cho 66 dự án với 887 hộ được tiếp cận…

Ông Mùa A Trừ khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội ND các cấp tỉnh Lai Châu đã vận động hội viên, ND thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ là “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”.

Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Chử-Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác Hội và phong trào ND trong nhiệm kỳ 2013-2018; khẳng định, Hội ND các cấp tỉnh Lai Châu đã góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong 5 năm qua.

Để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, ND về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Các hoạt động phổ biến kiến thức; tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cần được các cấp Hội tăng cường để hỗ trợ mạnh mẽ giúp ND giảm nghèo và làm giàu. Hội cần có giải pháp để đưa phong trào thi đua, nhất là thi đua sản xuất giỏi, thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản văn hóa đi vào thực chất hơn.

Ông Nguyễn Khắc Chử cũng yêu cầu, các cấp Hội ND tỉnh Lai Châu trong thời gian tới cần tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho hội viên, ND. Qua đó, Hội góp phần tham gia thực hiện chiến lược giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đồng thời kêu gọi các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho ND phát triển…

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra 3 mục tiêu tổng quát, 12 mục tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, phấn đấu mỗi năm kết nạp 1.500 hội viên, bình quân mỗi năm tăng từ 5% trở lên hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; mỗi năm từ 80-90% cơ sở Hội và 65-70 chi hội đạt danh hiệu khá, vững mạnh; đào tạo nghề cho 1.000-1.200 lao động, phối hợp đào tạo nghề cho tên 5.000 lao động nông thôn; xây dựng từ 7-9 mô hình kinh tế tập thể…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động Hội và phong trào ND tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ 2013-2018. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị Hội ND tỉnh Lai Châu tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là xây dựng, phát triển tổ chức Hội; nâng cao vai trò chủ thể của giai cấp ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng tổ chức thì việc phát triển hội viên đi đôi với quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Bên cạnh đó, các cấp Hội ND trong tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của hội viên, nông dân…