Dân Thủ đô đổ xô ra đồng bắt cá mùa nước nổi

Nước sông Tích dâng cao biến cánh đồng các xã Cấn Hữu, Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội thành miền nước nổi. Người dân sống gần đó đổ xô ra đồng bắt cá.