Đề nghị kiểm soát đặc biệt với dự án nguy cơ ô nhiễm môi trường cao

Cơ quan chức năng dự kiến lập danh mục các cơ sở có nguy cơ tác động môi trường để thường xuyên kiểm tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Dự thảo đề án của Bộ Tài nguyên xác định 6 nhiệm vụ chủ yếu, trước hết là rà soát các dự án, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; xác định đối tượng và lập danh mục các dự án, cơ sở sản xuất cần kiểm soát đặc biệt cấp Trung ương và cấp tỉnh.

Tiếp đến, cơ quan chức năng cần rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, thanh tra và lập hồ sơ môi trường của từng dự án, cơ sở sản xuất thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt. Những dự án chưa triển khai nếu thấy cần thiết thì đề xuất bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thứ ba là tổ chức đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu cải tiến, đổi mới về công nghệ sản xuất, tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường… của từng cơ sở sản xuất thuộc danh mục đặc biệt.

Bộ đề nghị xác lập chế độ giám sát đặc thù về môi trường; chế độ báo cáo, thanh tra với từng dự án, xây dựng chương trình giám sát về môi trường.

Cá chết ở biển miền Trung. Ảnh: NĐ
Cá chết ở biển miền Trung. Ảnh: NĐ

Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường mà Bộ đưa ra gồm: Luyện gang, thép; Nhiệt điện; Khai thác, chế biến khoáng sản kim loại có sử dụng hóa chất độc hại; Sản xuất giấy, bột giấy; Nhuộm (vải, sợi); Mạ; Chế biến mủ cao su; Chế biến tinh bột sắn; Sản xuất xi măng; Sản xuất hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); Lọc hóa dầu; Thuộc da; Chế biến thủy sản; Chế biến mía đường; Sản xuất pin, ắc quy; Xử lý chất thải.

Đề án kiểm soát đặc biệt, theo Bộ Tài nguyên, là cách thực hiện quyết tâm “không chấp nhận việc thu hút đầu tư để ảnh hưởng đến môi trường, không đánh đổi phát triển kinh tế với hủy hoại môi trường” mà Chính phủ đặt ra.

Dự thảo đề án của Bộ Tài nguyên Môi trường

Hoàng Thùy
|