Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Mới đây, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) TP.Hà Nội tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Mới đây, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) TP.Hà Nội tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thời gian qua, TP.Hà Nội đã tích cực rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ quy hoạch xây dựng NTM của tất cả các địa phương và đến nay, tổ công tác đã làm việc, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của 14/18 địa phương. Đối với địa phương, UBND các huyện, thị xã đã ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có việc ban hành kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, bổ sung quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn. Việc triển khai đảm bảo đến năm 2018 sẽ hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. Hiện tại, đã có 13 huyện xin ý kiến tham gia thỏa thuận nhiệm vụ tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Không gian ao làng bình yên tại làng Chi Quan (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: I.T
Không gian ao làng bình yên tại làng Chi Quan (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: I.T

Dựa trên ý kiến của các huyện thị xã, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, đồng thời, bổ sung quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn của 188/306 xã trên địa bàn 13 huyện, thị xã.

Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP.Hà Nội Lê Thiết Cương cho rằng, trong số 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì tiêu chí quy hoạch đứng đầu tiên, cho thấy tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong xây dựng NTM.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoạch định các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hoặc liên huyện, tổ chức sản xuất công nghiệp từ nông nghiệp, dịch vụ khoa học trong nông nghiệp và xác định mạng lưới các điểm sản xuất, dịch vụ phù hợp với tổ chức sản xuất, dịch vụ từ nông nghiệp trên địa bàn huyện hoặc liên huyện.