Độc lạ: Trang trại được vận hành bởi hàng nghìn pin Mặt Trời

Trang trại điện Mặt Trời có công suất lắp đặt 20 megawatt được kỳ vọng giúp cắt giảm 20.000 tấn khí CO2 thải ra môi trường mỗi năm.