Đôi vợ chồng gần 40 năm tận tâm với nghệ thuật tuồng truyền thống

(Dân Việt) – Một môn nghệ thuật sân khấu không được nhiều người trẻ quan tâm và theo đuổi, nhưng vẫn tồn tại giữa “phong ba, bão táp” của nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại. Đằng sau đó, là những người ẩn mình, cống hiến từng giờ để giữ gìn và đem giá trị truyền thống đến với nhiều người.