Dự án BOT xây cầu ở Nghệ An bị dừng vì 'khó được dân đồng thuận'

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội kết nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh dự kiến được chuyển đổi từ BOT sang đầu tư công.

Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng dừng xây dựng cầu Cửa Hội theo hình thức BOT sau khi có ý kiến ủng hộ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Theo Bộ Giao thông, phương án xây cầu Cửa Hội theo hình thức BOT là không phù hợp với tình hình giao thông trên địa bàn. Cụ thể, nếu thực hiện dự án này thì phải bố trí trạm phí, trong khi trên địa bàn đã có trạm thu tại cầu Bến Thủy trên Quốc lộ 1; thêm trạm thu phí sẽ ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của chủ phương tiện khi có nhu cầu đi qua sông Lam, khó được người dân địa phương đồng thuận. 

Ngoài ra, các phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội chủ yếu là dân cư trong khu vực, họ sẽ được miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ dẫn đến giảm khả năng hoàn vốn của nhà đầu tư. 

Mô hình cầu Cửa Hội được đầu tư bằng vốn BOT. 
Mô hình cầu Cửa Hội được đầu tư bằng vốn BOT. 

Từ thực tế trên, Bộ Giao thông Vận tải và 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã thống nhất lựa chọn việc triển khai dự án theo hình thức đầu tư công, xây dựng cầu chính rộng 16 m với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Phương án đầu tư công sẽ nhanh hơn so với hình thức BOT khoảng một năm do không phải lựa chọn nhà đầu tư.

Tháng 8/2017, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên quốc lộ 8B theo hình thức BOT, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.669 tỷ đồng.