Gần 3.000 hộ nông dân Cao Bằng được tiếp vốn của Hội

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), toàn tỉnh Cao Bằng đang triển khai, thực hiện 420 dự án với gần 3.000 hộ nông dân vay vốn. Năm 2019, các cấp Hội ND tỉnh Cao Bằng phấn đấu tăng trưởng nguồn Quỹ HTND đạt 5 tỷ đồng trở lên.

Cuộc sống khấm khá, xây nhà khang trang

Xã Bình Lãng, huyện Thông Nông là một trong những xã quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ HTND. Từ năm 2012 đến nay, Hội ND xã đã thực hiện 8 dự án vay vốn Quỹ HTND với tổng số tiền là 790 triệu đồng đầu tư cho 50 hộ hội viên phát triển sản xuất. Với chu kỳ vay 3 năm, các hộ nông dân xã Bình Lãng đã đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò từ 5 – 7 con, thu lãi đạt từ 15-20 triệu đồng/năm.

Nhiều hộ nông dân tỉnh Cao Bằng đã đầu tư nuôi trâu hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh: Thế Hậu
Nhiều hộ nông dân tỉnh Cao Bằng đã đầu tư nuôi trâu hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh: Thế Hậu

“Năm 2019, để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội ND tỉnh Cao Bằng chủ động khảo sát nhu cầu sử dụng vốn của hội viên, nông dân xây dựng các mô hình dự án cho vay vốn Quỹ HTND; cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích…”.

Ông Dương Hùng Dũng –

Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng

Bà Triệu Mùi Pham ở xóm Hoan Bua, xã Bình Lãng phấn khởi nói: Được Quỹ HTND cho vay 20 triệu đồng, cùng với số tiền tích lũy được tôi mua 2 con bò và tập chung xây dựng chuồng trại. Sau 1 năm thấy bò sinh trưởng, phát triển tốt, tôi đã mua thêm 5 con bò. Đến nay, tổng đàn bò của gia đình đã có hơn 15 con. Từ chăn nuôi bò, tôi đã có tiền để cho con cái đi học, mua sắm nhiều vận dụng đắt tiền như ti vi, tủ lạnh, xây được nhà cửa khang trang”.

Ông Nông Công Định – Chủ tịch Hội ND huyện Thông Nông cho biết: Thông Nông là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng. Những năm gần đây, Hội ND huyện đã có nhiều nỗ lực, huy động các nguồn lực giúp hội viên phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Trong đó, Quỹ HTND các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp nhiều hội viên trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế. Cũng từ nguồn quỹ này, các hội viên được vay vốn đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế có giá trị, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hiện nay, Hội ND huyện Thông Nông đang quản lý trên 3,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vận động Trung ương ủy thác đạt 400 triệu đồng để thực hiện 1 dự án, với 13 hộ vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Nguồn vận động của Hội ND tỉnh là trên 1 tỷ đồng với 5 dự án, cho 55 hộ vay đầu tư chăn nuôi trâu, bò, lợn sinh sản. Nguồn Quỹ HTND huyện 1,9 tỷ đồng, thực hiện 26 dự án cho 150 hộ hội viên vay để hỗ trợ đầu tư chăn nuôi đại gia súc. Hầu hết các mô hình vay từ Quỹ HTND đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu, như: Mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản tại: Xóm Hoan Bua (xã Bình lãng); xóm Lũng Vẩy (Thanh Long); xóm Bó Moọc (xã Ngọc Động)…

Phấn đấu tăng trưởng từ 5 tỷ đồng trở lên

Từ nguồn Quỹ HTND, toàn tỉnh Cao Bằng đang triển khai, thực hiện 420 dự án với gần 3.000 hộ nông dân vay vốn. Trong đó, lớn nhất là nguồn vận động cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện 379 mô hình, dự án với số vốn hơn 28 tỷ đồng đầu tư 2.389 hộ vay phát triển sản xuất. Phần lớn các dự án, mô hình thực hiện có hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích, việc thu hồi vốn và phí đúng quy định.

Ông Dương Hùng Dũng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng cho biết: Năm 2019, để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội ND tỉnh Cao Bằng chủ động khảo sát nhu cầu sử dụng vốn của hội viên, nông dân xây dựng các mô hình dự án cho vay vốn Quỹ HTND; cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích…

Bên cạnh đó, Ban vận động Quỹ HTND các cấp tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND bằng nhiều hình thức. Đồng thời, phấn đấu tăng trưởng nguồn Quỹ HTND đạt 5 tỷ đồng trở lên, trong đó cấp tỉnh đạt 500 triệu đồng trở lên; cấp huyện, thành phố và cơ sở đạt 3,5 tỷ đồng trở lên; ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng trở lên; nhận ủy thác từ Trung ương Hội, vay hoặc nhận ủy thác từ các nguồn khác 1 tỷ đồng trở lên.