Giá túi nylon thân thiện môi trường còn cao

Thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa rất đáng báo động, trong khi số lượng chất thải, sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nylon ở Việt Nam hiện vẫn ở mức rất cao, chiếm khoảng 8 – 12% trong chất thải rắn sinh hoạt.

Hạn chế sử dụng túi nylon

Theo thống kê ban đầu, trung bình mỗi hộ gia đình Việt Nam thường sử dụng 5-7 túi nylon/một ngày, bao gồm cả túi to, túi nhỏ và những túi siêu nhỏ… Như vậy, hàng triệu túi nylon được sử dụng và thải ra môi trường hàng ngày. Các số liệu thống kê khác cho thấy, tình trạng rác thải nhựa, nylon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đang là áp lực tác động đến môi trường ngày càng lớn.

Thời gian qua, đồng loạt các giải pháp đã triển khai để hạn chế rác thải, sản phẩm nhựa và túi nylon khó phân hủy. Quốc hội, Chính phủ và Bộ TNMT đã ban hành và thực thi các chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến vấn đề quản lý chất thải nhựa và túi nylon. Bộ TN&MT đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nylon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 (Quyết định số 582/QĐ-TTg).

Sẽ miễn thuế bảo vệ môi trường nylon thân thiện môi trường. Ảnh minh họa
Sẽ miễn thuế bảo vệ môi trường nylon thân thiện môi trường. Ảnh minh họa

Đặc biệt đã tham mưu Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7.5.2018). Trong đó, đề ra một số mục tiêu, cụ thể như: Đến năm 2025, sử dụng 100% túi nylon thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nylon khó phân hủy; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi nylon khó phân hủy kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt…

Bộ TN&MT cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Thuế bảo vệ môi trường, trong đó quy định túi nylon không thân thiện với môi trường, là một trong những đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Tới đây, sẽ tiếp tục tham mưu bổ sung các bao bì nhựa vào đối tượng chịu thuế và nâng cao mức thuế suất để hạn chế việc sản xuất, tiêu dùng. Đồng thời, quy định túi nylon thân thiện với môi trường là đối tượng được miễn thuế bảo vệ môi trường.

Năm 2018 Bộ TNMT phát động phong trào chống rác thải nhựa đã lan tỏa. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với Bộ, ngành, địa phương tổ chức các hội thảo phổ biến, tuyên truyền tác hại của việc sử dụng một lần túi nylon khó phân hủy, khuyến khích cộng đồng tăng cường tái sử dụng túi nylon, sử dụng sản phẩm thân thiện hơn như túi nylon phân hủy sinh học. Các hoạt động nêu trên đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan trong việc quản lý chất thải nhựa và túi nylon.

Thu thuế môi trường túi nylon gặp khó

Tuy nhiên, khó khăn trong quản lý, hạn chế sử dụng rác thải nhựa hiện nay là do thói quen sản xuất, tiêu dùng,

Việc thu thuế môi trường đối với túi nylon khó phân hủy còn gặp nhiều khó khăn, trong khi giá thành túi nylon thân thiện với môi trường còn cao, nên người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn hầu hết vẫn sử dụng túi nylon khó phân hủy.

nhận thức của người dân cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng chưa liên tục, đồng bộ, hiệu quả chưa cao nên hiện nay tỷ lệ sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nylon khó phân hủy còn cao.

Việc thu thuế môi trường đối với túi nylon khó phân hủy còn gặp nhiều khó khăn trong khi giá thành túi nylon thânthiện với môi trường còn cao nên người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn hầu hết vẫn sử dụng túi nylon khó phân hủy. Các cơ sở tái chế chất thải nhựa hiện còn nhỏ lẻ, phân tán và sử dụng công nghệ đơn giản, có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động điều tra, thống kê còn hạn chế, dẫn đến thông tin, số liệu chưa đầy đủ về việc sản xuất, tiêu thụ và xử lý túi nylon để phục vụ công tác quản lý.

Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT cho biết, Bộ sẽ xây dựng Đề án tăng cường quản lý chất thải nhựa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thúc đẩy công tác quản lý vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây ra. Phối hợp với Hội Phụ nữ và các tổ chức chính trị, Bộ, ngành có nhiều đối tượng tiêu thụ túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần để bàn về việc tuyên truyền, vận động tích cực tham gia vào việc không sử dụng túi nylon 1 lần, thay thế các loại túi khi đi chợ, siêu thị và sinh hoạt trong từng gia đình, nhà trường, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phát động phong trào để các lực lượng trong xã hội, mọi người dân, hệ thống chính trị để thực hiện tốt phong trào.

Việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, thương mại, dịch vụ hạn chế sử dụng túi nylon 1 lần thông qua hình thức cung cấp thay bằng các túi sử dụng nhiều lần, đồng thời cũng tham gia vào việc tuyên truyền, hướng dẫn những người đi mua sắm, thông qua việc nâng giá sử dụng túi nylon sử dụng 1 lần cũng sẽ được đẩy mạnh.