Hà Nội dùng rọ đá, trải bạt chống xói mòn để hộ đê

Nhiều bao tải đựng đất đá dùng để hộ đê ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội) vừa để xuống đã bị nước cuốn trôi, lực lượng dân quân phải liên tục gia cố.

Ngày 30/7, hàng trăm bộ đội, dân quân và người dân địa phương tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã gia cố đê Đồng Lọng để ngăn không cho nước tràn qua mặt đê.Nhiều khối đất được chuyển đến để lực lượng hộ đê đóng bao tải đắp bờ ngăn dòng.Nhiều đoạn nước chảy siết nên lực lượng hộ đê gia cố bằng rọ đá.Một số đoạn thân đê được trải bạt để chống xói mòn.Nhiều bao tải đựng đất đá vừa để xuống đã bị nước cuốn trôi, lực lượng dân quân phải liên tục gia cố.Bao tải liên tục được chuyển đến để phục vụ công tác hộ đê.Chiều 30/7, nước trên địa bàn xã Đông Yên đã rút so với đêm 29 khoảng 10 cm, tuy nhiên nhà chức trách vẫn phải cho xả tràn qua mặt đê để đảm bảo toàn cho thân đê.Theo ông Tạ Đình Quý, chủ tịch xã Đông Yên, trước diễn biến thời tiết phức tạp, xã đã kịp thời di dời 21 hộ dân và chủ trang trại ra khỏi khu vực nguy hiểm; hiện nhiều nơi trên địa bàn vẫn bị nước ngập quá mắt cá chân và dự kiến tình trạng ngập lụt còn kéo dài.Đoạn đê Đồng Lọng chiều dài 600 m thì  400 m phải gia cố. Lực lượng hộ đê cắt cử nhiều người canh gác thân đê trong đêm.