Hành trình ba thập kỷ phủ xanh sa mạc lớn thứ 7 Trung Quốc

Sau 30 năm nỗ lực chống sa mạc hóa, 1/3 diện tích sa mạc Kubuqi ở Nội Mông đã được cải tạo để trồng trọt và chăn nuôi.