Hình ảnh Syria trước và sau khi bị tấn công

Trang Business Insider cho hay, các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp đã đánh trúng 3 mục tiêu được cho là liên quan tới sản xuất vũ khí hóa học của Syria.

Đó là Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzah ở gần thủ đô Damascus và 2 điểm thuộc khu liên hợp vũ khí hóa học Him Shinshar gần Homs. Dưới đây là ảnh chụp vệ tinh của Digital Globe các địa điểm trên trước và sau khi bị không kích:

Ảnh boongke vũ khí hóa học Him Shinshar trước khi bị không kích 
Ảnh boongke vũ khí hóa học Him Shinshar trước khi bị không kích 
...và sau khi bị không kích 
…và sau khi bị không kích 

Kho vũ khí hóa học Shinshar trước và sau khi bị không kích 

Trước khi bị không kích
Trước khi bị không kích
và sau khi bị không kích
và sau khi bị không kích

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzah

Trước khi bị không kích
Trước khi bị không kích
... sau khi bị không kích
… sau khi bị không kích

Hoài Linh