Hội ND Tây Ninh cần nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong ND

Đó là 1 trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý phát biểu gợi ý tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra ngày 18.7.2018 vừa qua.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan gian hàng nông sản trưng bày tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan gian hàng nông sản trưng bày tại Đại hội.

Đến tham dự và chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý đánh giá cao thành tích của Hội ND tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ 2013-2018. Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cho rằng, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được những thành tựu nổi bật, nhưng “vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế”, cần “nghiêm túc” nhìn nhận và chấn chỉnh trong nhiệm kỳ tới:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, nghị quyết của Hội. Cung cấp kịp thời các thông tin về thị trường, giá cả nông sản, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm…

Thứ hai: Các cấp Hội cần tập trung kiện toàn, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo hình thức chi, tổ hội nghề nghiệp, các mô hình CLB… Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng đối tượng để kết nạp hội viên; Thường xuyên chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của các cấp Hội…

Thứ ba: Cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nồng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn… Tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 và Quyết định số 673 để tạo nguồn lực tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân…

Thứ tư: Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành. Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị…

Thứ năm: Ban Chấp hành Hội ND các cấp tỉnh Tây Ninhthường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Bám sát Điều lệ, nghị quyết của Hội cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ sở để xây dựng cơ chế hoạt động, kế hoạch công tác…