Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN mở rộng: Bầu bổ sung 3 Uỷ viên

Chiều nay, 23/7, Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15, khóa VI diễn ra Hà Nội đã chính thức bầu bổ sung 3 Uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN khoá VI. Ảnh Đàm Duy
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN khoá VI. Ảnh Đàm Duy

Theo Đề án nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, nhiệm kì 2013 – 2018 biểu quyết thông qua, tổng số BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI là 125 đồng chí.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, việc kiện toàn bổ sung Uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thông suốt của BCH T.Ư đối với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Căn cứ tình hình Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI; thực hiện công tác cán bộ của Đảng, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn và thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ Hội hiện nay, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Trung ương HộiNông dân Việt Nam đã họp và thống nhất bầu bổ sung Uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI với số lượng, cơ cấu là 3 đồng chí.

Gồm có đồng chí Tô Thị Thu Hồng – Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Lê Trọng Khuê – Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội ND Tp. Hà Nội; đồng chí Hoàng Văn Ngôn – Chủ tịch Hội ND tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị cũng đã trình bày Dự thảo Đề án BCH; Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội và Dự thảo Kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự BCH T.Ư Hội NDVN khó VII, nhiệm kì 2018 – 2023. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội lần thứ 15, khoá VI.