Hot girl Việt tậu nhà, mua xe năm bao nhiêu tuổi?

(Dân Việt) – Midu tậu 3 căn nhà ở tuổi 29, mua xe ở tuổi 21;hot girl Sam tậu xe, mua xe ở tuổi 27.