Khánh Thi bụng bầu 8 tháng vẫn xinh đẹp đưa con đi bế giảng năm học

Vợ chồng Phan Hiển – Khánh Thi vừa đưa con đi dự lễ bế giảng năm học. Nữ kiện tướng dance sport đã mang bầu đến tháng thứ 8 nhưng vẫn xinh đẹp.