Kỹ sư miền Tây chế cần phun xếp nhẹ tênh, nông dân mê như điếu đổ

Cần phun giúp nông dân tiện lợi hơn trong công việc đồng áng được kỹ sư Nguyễn Hoàng Phi sáng tạo.

Clip:Kỹ sư miền Tây chế cần phun xếp nhẹ tênh, nông dân mê như điếu đổ