Lạc vào rừng vải cổ thụ ba người ôm mới hết, sai trĩu quả giữa đảo

Thanh Hà (Hải Dương) được mệnh danh là đất vải thiều, xong để có cả một rừng vải cổ với đường kính thân lên tới cả mét, vài ba người ôm thì chỉ có ngoài đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Toàn bộ thân cây rêu phong phủ kín mốc trắng.