Lạng Sơn: Phòng, chống BLGĐ gắn với bình xét danh hiệu GĐ văn hóa

Những năm qua Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn luôn xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) cho cán bộ, hội viên, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành đúng quyền, nghĩa vụ của công dân. Công tác này luôn được các cấp hội thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện gắn với bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa đem lại hiệu quả tích cực.

Trong xã hội ngày nay, bạo lực gia đình (BLGĐ) là vấn đề được quan tâm, bởi BLGĐ ảnh hưởng đến truyền thống, đạo đức gia đình và cộng đồng xã hội. Trước thực trạng này, Luật phòng chống BLGĐ được Quốc hội thông qua từ cuối năm 2007. Vấn đề về phòng chống BLGĐ luôn được các cấp các ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm.

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện trong hệ thống Hội các cấp. Riêng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phá luật về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) được cụ thể hóa thông qua nhiều hình thức: lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng Gia đình văn hóa và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốn văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng Nông thôn mới, phong trào xóa đói giảm nghèo.. đồng thời gắn nội dung phòng chống BLGĐ với việc đăng ký và bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa…

Phụ nữ xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc được phát tài liệu về phòng chống bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc (BLS)
Phụ nữ xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc được phát tài liệu về phòng chống bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc (BLS)

Đồng thời các cấp hội cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, lồng ghép với công tác bồi dưỡng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở để làm hạt nhân tuyên truyền ở cơ sở cho cán bộ, hội viên, nông dân; tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai….

Trong 10 năm qua, từ năm 2008 đến nay, Hội đã tổ chức 14.354 cuộc cho hơn 826.904 hội viên nông dân nghe và học tập các kiến thức về pháp luật trong đó có Luật phòng chống bạo hành gia đình.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 75 câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp trợ giúp được cho trên 15.000 lượt người, tham gia hòa giải được trên 2.944 vụ; các cấp Hội cũng phối hợp với chính quyền cùng cấp tham gia tiếp công dân 4.564 đơn trong đó có nhiều đơn liên quan đến Bạo lực gia đình.

Các cấp các ngành luôn quan tâm tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống BLGĐ tại các thôn bản, vùng sâu vùng xa.
Các cấp các ngành luôn quan tâm tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống BLGĐ tại các thôn bản, vùng sâu vùng xa.

Tại từng thôn, khối, các chi hội trưởng là thành viên tích cực trong tổ hòa giải cơ sở và tham gia gia hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình đặc biệt là quyền và lợi ích của trẻ em góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật và phòng, chống BLGĐ. Những hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí và trách nhiệm của xã hội và từng gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới ngăn chặn phòng ngừa các tệ nạn xã hội củng cố ổn định và phát triển gia đình đưa luật đi vào cuộc sống.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chấp hành Luật phòng chống BLGĐ, năm 2015 Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với ban xã hội, Dân số và Gia đình- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 6 lớp tập huấn truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống BLGĐ cho các cán bộ Hội và hội viên nòng cốt của huyện Văn Lãng, Hữu Lũng, Cao Lộc. Qua đó cung cấp kiến thức, kỹ năng giảm thiểu BLGĐ tại khu vực nông thôn, nâng cao nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ cơ sở Hội góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Văn Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho biết: “ Vấn đề phòng, chống BLGĐ luôn được lãnh đạo Hội và các cấp sở Hội quan tâm. Đây là một vấn đề hiện nay còn khá phổ biển dù đã có dấu hiệu giảm nhưng nhiều vụ việc lại có chiều hướngtinh vi hơn.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân đặc biệt là phòng chống BLGĐ, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Theo đó, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục, triển khai trên diện rộng những hình thức mới đang phát huy hiệu quả trên thực tế; tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua tuyên truyền miệng tới tận cơ sở như trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía nông dân. Đồng thời gắn công tác phòng, chống BLGĐ với bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa để từ đó góp phần nâng cao sự hiểu biết, ý thức của các thành viên trong gia đình đối với vấn đề BLGĐ”.