Mua 50 hecta đất Đà Lạt, tài sản của Lý Nhã Kỳ đồ sộ cỡ nào?

Cựu đại sứ du lịch Việt Nam mới tậu thêm 50 hecta đất, ngoài biệt thự và du thuyền trăm tỷ.