Mỹ tài trợ gần 10 triệu USD bảo vệ rừng Trường Sơn

Mục tiêu của dự án là bảo tồn sinh học, giảm thiểu tình trạng chặt phá rừng Trường Sơn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Ngày 12/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tổ chức lễ khởi động dự án Trường Sơn Xanh do Chính phủ Mỹ tài trợ với kinh phí gần 10 triệu USD.

Vườn Quốc gia Bạch Mã, còn giữ được đa dạng sinh học.  Ảnh: Võ Thạnh
Vườn Quốc gia Bạch Mã, còn giữ được đa dạng sinh học.  Ảnh: Võ Thạnh

Mục tiêu của dự án là giảm tình trạng mất và suy thoái rừng, khôi phục các cảnh quan, tăng cường bảo tồn sinh học của rừng Trung Trường Sơn trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Dự án còn hướng đến tăng thu nhập, khả năng thích ứng cho người dân địa phương, qua đó cải thiện sinh kế cho 20.000 người sống phụ thuộc vào rừng, cải thiện đa dạng sinh học cho 400.000 ha rừng tự nhiên.

Dự án được thực hiện từ nay cho đến năm 2020 trên địa bàn các huyện Phong Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, nơi dãy Trường Sơn đi qua.

Trước đó, Chính phủ Mỹ hỗ trợ 14 triệu USD cho tỉnh Quảng Nam thực hiện dự án Trường Sơn Xanh.