Người công khai ngoại tình bị phạt thế nào?

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi yêu cầu chấm dứt nhưng đôi tình nhân vẫn phớt lờ.

Việc này làm cho tôi bị chấn động và ảnh hưởng đến việc chăm nuôi con nhỏ. Hành vi của hai người đó sẽ bị xử phạt thế nào? (Nguyễn Xuân Mai)

Luật sư trả lời