Người dân Thủ Thiêm cần gì sau 6 giờ tiếp xúc đại biểu Quốc hội?

XEM VIDEO:

Văn Châu