Nhã Phương khéo che vòng hai, đến dâng hương giỗ Tổ nghề

Bà xã Trường Giang một mình tới dâng hương lễ giỗ Tổ nghề tại nhà thờ do Hoài Linh xây dựng.

Chiều ngày 21/9, Nhã Phương cùng một số nghệ sĩ có mặt tại nhà thờ Tổ nghề do Hoài Linh xây dựng.

Diễm Hương cầm theo một nhành ly, trang phục thanh lịch khi đến dự lễ giỗ Tổ.