Nhân giống gà đặc sản tiến Vua, lão nông Bình Phước thu tiền tỷ/năm

Với 60 con gà Đông Tảo ban đầu, ông Vinh nhân giống lên hàng trăm con, thu nhập hơn nửa tỷ một năm nhưng giờ do tuổi cao, ông phải giảm đàn.

Clip:Nhân giống gà đặc sản tiến Vua, lão nông Bình Phước thu tiền tỷ/năm