Nhan sắc đời thực của 5 người đẹp vào vai "kẻ thứ ba" phá hoại gia đình người khác

Vào vai phản diện, những người đẹp này đều thành công khi nhân vật của họ bị khán giả ghét.