Nhân sự mới tỉnh Hà Giang, Bắc Giang, Bạc Liêu

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Bắc Giang vừa trao các quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Hà Giang: Ngày 6/3, UBND tỉnh tổ chức công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ đối với Sở VHTT&DL; Sở LĐTB&XH. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang quyết định thành lập BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá  Đồng Văn trên cơ sở chia tách Ban quản lý Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở VHTT&DL;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh Hagiangtv.vn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh Hagiangtv.vn

Quyết định chuyển giao 4 trạm Thông tin thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc về thuộc BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trực thuộc Sở VHTT&DL;

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch trên cơ sở chia tách BQL Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở VHTT&DL.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vương Đình Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh;

Quyết định bổ nhiệm ông Lâm Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL kiêm trưởng BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Bắc Giang: Ngày 6/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tạ Văn Dương, Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Đài PT&TH tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bạc Liêu: Ngày 5/3, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu cho 2 cán bộ: Châu Văn Mỹ và Nguyễn Lệ Kiều. Thời gian bổ nhiệm của 2 Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu là 5 năm (từ 2018 2023).

Theo VGP