Nho rừng đắt như nho Mỹ, băng bộ vào rừng hái thu vài trăm mỗi ngày

Đến mùa, nho rừng ở vùng núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho trái, chị Cao Thị Chịnh mang rựa cùng bao tải hái, kiếm vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.

Clip:Mang bao tải vào rừng hái nho, thu về vài trăm nghìn mỗi ngày