Nỗi nhớ con 30 năm của cha mẹ liệt sĩ Gạc Ma

Giỗ 64 liệt sĩ năm nay rơi vào 27 tháng Giêng, trùng với ngày họ ngã xuống ở Gạc Ma, Len Đao 30 năm trước.

bsp;

Nỗi nhớ con 30 năm của cha mẹ liệt sĩ Gạc Ma

Nhóm phóng viên